Egyesületeink

Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület

A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület egy fiatal egyesület.   2005. november 12-én alakultunk 56 fővel. Az Egyesület bejegyzésére 2006. január 2-án került sor. Az egyesület elnöksége 7 tagból áll: elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető, továbbá három fő elnökségi tag. Elnökünk 26 éves, és a helyi általános iskola testnevelő tanára, alelnökünk 25 éves, jogi végzettségű. Az egyesület átlag életkora: 25 év.

Az Egyesület célja a térség, kiemelten Tiszabercel ifjúságának összefogása, kulturális, oktatási területen történő, önszerveződésen alapuló fejlesztése. A települések fiataljai számára tartalmas szórakoztató programok fejlesztése, közösségépítés.

Az egyesületi célnak megfelelően az Egyesület feladatai közé tartozik különösen:

Ifjúsági és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése és lebonyolítása;
Kapcsolattartás, együttműködés a település és a térség hasonló civil szervezeteivel;
Önképző körök, szakkörök működtetése a tagság igénye szerint
Érdekképviselet

Berczeli Tálentum Alapítvány a tiszaberceli tehetséges fiatalokért

Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint.

Cím: 4474 Tiszabercel, Fő utca 52.

Képviselő: László Antal

Együtt Tiszabercelért Egyesület

Tiszabercelen és térségében olyan közösség létrehozása, mely lehetővé teszi a kulturális, közművelődési tevékenység felpezsdítését, kulturális örökségünk ápolását, továbbvitelét, a korszerű ismeretek terjesztését. Népszerűsíti és kiaknázza a környék turisztikai vonzerejét. Segíti a kultúrált, környezetbarát településkép kialakítását. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint.

Szervezet hivatalos neve: Együtt Tiszabercelért Egyesület

Szervezet adószáma: 18035090-1-15

A szervezet címe: 4474 Tiszabercel, Fő utca 52.

Esélyek Útja Egyesület

Szociális tevékenység, egészségügyi tevékenység, családsegítés. Továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, euroatlanti integráció elősegítése, fogyatékos emberek segítése, érdek és jogi képviseletek megszervezése, szakmai előadások megszervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, munkahelyteremtés, kulturális és szabadidős rendezvények szervezése, család- és ifjúságvédelem.

Adószám: 18815232-1-15

A szervezet címe: 4474 Tiszabercel, Fő utca 52.

Híd a Jövőbe Egyesület

Tiszabercel és térsége kulturális oktatási fejlesztése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint

Szervezet hivatalos neve: Híd a jövőbe Egyesület

Szervezet adószáma: 18812356-1-15

A szervezet címe: 4474 Tiszaberceel, Fő út 52

Modellező Klub

Továbbhaladva az időrendben, talán az egyik legnépszerűbb és legnagyobb hagyományokat felvonultató egyesülete Tiszabercelnek a Tiszaberceli Modellező Klub. 50 éves jubileumát is megülte már. Ez azért igen kimagasló eredmény, mert a Magyar Modellező Szövetség sincs még 100 éves. 40 éve már, hogy Petró Béla tanár úr irányításával folyik a munka. A modellező klub munkájának nagy részét az általános iskola segítségével végzi, ahol repülő, hajó és autómodellezés folyik. Számtalan kimagasló eredményt tudhat magáénak az egyesület. Amire azonban igazán büszkék lehetünk, hogy az 50 éves évforduló alkalmából hagyományteremtő módon repülőmodell-versenynek adott otthont Tiszabercel, mely azóta évről évre megismétlődik a berceli modellezők szentélyében a Pöcöri legelőn.

Székhelye: Tiszabercel, Fő u. 19.
Elnöke: Petró Béla
Tel: 42/721-182

Reményt Adó Egyesület

A Reményt Adó Egyesület 2007-ben alakult. Alaptevékenységünk szociális és kulturális jellegű. Segíteni szeretnénk szociálisan rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek, beteg vagy fogyatékkal élőknek a társadalmi esélyegyenlőségük javításához, valamint a leszakadt rétegeknek, családoknak gondjaik megoldásához.

Kulturális területen: különböző kulturális rendezvények szervezése; gyermek- és ifjúsági programok, kirándulások, táborok; lelki segítségnyújtás sérült, vagy szenvedélybeteg embereknek; természet és környezetvédelem, környezetszépítés. Hisszük, előbb belül kell javulni, úgy javulhat a külső; vagy másképpen, nem a „lét határozza meg a tudatot”, hanem fordítvafordítva; még másképpen, ha kivettük szemünkből a gerendát, akkor nekiállhatunk a másik szálkátlanításához.

Székhely: 4474, Tiszabercel, Vásártér út 29/A
Elnökség: Szilágyi Sándor, Márky Károly, Ács Mihályné, Farkas Antalné, Korpai Miklós
Bírói végzés: 2840/2007.
Adószám: 18819511-1-15
Bankszámla szám: 68700281-10070121

Tiszaberceli Futballklub Egyesület

Az ifjúsági és tömegsport, a látvány és a csapatsport fellendítésének, egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségének elősegítése.

A szervezet neve: Tiszaberceli Futballklub Egyesület

Cím: 4474 Tiszabercel, Fő út 52.

Adószám: 18336810-1-15

Elnök: Görömbei Vilmos elnök

Nyilvántartási száma: 3364 / 2012

Alapítás éve: 2012

Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete

1997. november 26-án bontott zászlót a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete 35 taggal. 5 tagú vezetőség irányítja az egyesület munkáját, melynek elnöke Zsíros Antalné, címzetes igazgató asszony, alpolgármester. Önkéntesen létrehozott szervezet, mely nyitott minden időskorú helyi állampolgár előtt. Különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének erősítésére, egészségvédelemre, kulturális igényeik lehetséges kielégítésére, érdekvédelemre, helyi összefogásra segítségadásra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a havi rendszerességgel megtartott üléseken számos előadás hangzott el a háziorvos, ügyvéd, vagy éppen a polgármester részvételével. Programjaik között számtalan kirándulás, színházlátogatás és a megyei nyugdíjas-találkozókon való aktív részvétel is szerepel. Óriási hangsúlyt fektet az egyesület a korosztályok közötti kapcsolatok ápolására, hiszen Mikuláskor ők ajándékoznak, idősek napján a gyermekek teszik tiszteletüket náluk.

Székhelye: Tiszabercel, Szabadság u. 15.
Elnöke: Zsíros Antalné
Tel: 42/721-171

Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Községünk első és ezáltal legöregebb civil szervezete az 1926-ban alakult, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely 2001-ben 75. születésnapját ünnepelte. Erre a jubileumra méltán emlékszik büszkén az egyesület és annak parancsnoka Natkó László, mivel régi hagyomány, hogy a Belügyminisztérium a Tűzoltó Egyesületeket 75. illetve 100. születésnapján megkülönböztetett figyelemmel és ünnepséggel köszönti. Így volt ez nálunk is. Ez alkalomból kiállításon állítottunk emléket elődeinknek, és szemléltük büszkén munkáink gyümölcsét. Az egyesület rendszerint részt vesz a Nyíregyháza városkörzeti és megyei tűzoltó versenyeken, évről-évre kimagasló eredményeket érve el. Kimagasló érdeme az egyesületnek, hogy nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, mivel évről-évre gyermek- és ifjúsági rajok is képviseltetik magukat a versenyeken. Ez a törekvés példaértékű, hiszen ez megfelelő alapot biztosít a jövőre nézve.

További információkat, és híreket az egyesület honlapján, a www.berceliote.hu címen érhetnek el.

Székhelye: Tiszabercel, Fő u. 40.
Elnöke: Aranyos Tibor József
Tel: +36 20 550-4347
Vezetője: Natkó László, Tűzoltó parancsnok
Tel: +36 70 4534372, 42/204-625
Honlapja: http://www.berceliote.hu

Tiszaberceli Polgárőr Egyesület

A falu közbiztonságára a Tiszaberceli Polgárőr Egyesület ügyel. 1992. végén alakult az Egyesület, melyet Sánta Mihály polgárőr-parancsnok vezet. Kisebb-nagyobb zökkenők teltek el az egyesület életében, de mára ahogy egy ilyen szervezethez illik az egység képét mutatja. Mi sem bizonyítja jobban, mint az 1999-ben megrendezett IV. Rétközi Polgárőr-találkozó, mely sokak elmondása szerint ezen találkozók közül, az egyik legszínvonalasabbra sikerült. De nemcsak itt értek el eredményeket polgárőreink, mivel önmagában is nagy eredmény az, hogy településünk közrend-közbiztonsága köszönhetően az Ibrányi Rendőrőrssel való kitűnő együttműködésnek, a falu lakosságának megelégedésére jó.

Székhelye: Tiszabercel, Fő u. 40.
Elnöke: László Antal
Telefon: +36 30 545-7325

Tiszamenti Lovasklub

1990. áprilisában 16 főt számlálva alakult a Tiszamenti Lovasklub. A Lovasklub vezetője: Kolozsi László volt, akitől azóta fia vette át a stafétát a klub élén. Még ebben az évben részt vettek a Hortobágyi Lovas napokon, ahol kimagasló eredményeikért meghívást kaptak a Nádasladányi Huszártáborba. Az itteni jó szereplésükért a Nagyvázsonyi Nemzetközi Lovas tornára is meghívást kaptak. 1993-ig küzdött az egyesület fennmaradásáért, majd anyagi források hiányában beleolvadt a Nyírségi Lótenyésztő Egyesületbe. 2000. áprilisától folytat újra önálló tevékenységet a klub. 2000 június 11-én Pünkösdkor került megrendezésre hatalmas sikert arató I. Pünkösdi Lovasnap az önkormányzat támogatásával. Az azóta országos hírűvé lett lovas nap sikere töretlen.

Székhelye: Tiszabercel, Szabadság u. 52.
Elnöke: ifj. Kolozsi László
Telefon: +36 20 3582998, +36 42 721418