Tájékoztató a téli rezsicsökkentési támogatásban nem részesült háztartások igénybejelentési lehetőségéről

 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentési támogatásban nem részesült háztartások igénybejelentési lehetőségéről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII. 27.) határozatával döntött a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról.

Ennek érdekében szükséges, hogy azok a háztartások, akik nem részesültek korábban a téli rezsicsökkentési támogatásban, és nincs gázszerződésük a szolgáltatóval,

2018. október 15-ig

igénybejelentést nyújtsanak be az önkormányzathoz.

Az igénybejelentő lap letölthető a www.tiszabercel.hu honlapról, és elérhető a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Tiszabercel, Fő u. 40.), illetve kitöltés és aláírás után ugyanitt leadható.

Háztartásonként – mely az igénylő személynek a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye – egy darab igénybejelentés nyújtható be.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Amennyiben Önkormányzatunk a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő, 2018. október 15-ét követően beérkező igényeket (az önkormányzatoknak előirt adatszolgáltatási határidőre tekintettel) nem áll módunkban befogadni.

Az igénybejelentés feltétele, hogy az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az igénybejelentésben szereplő háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben még nem részesült, azaz gáz vagy távhőszolgáltatás díjára jóváírást nem kapott. Továbbá hozzájárulást kell adnia ahhoz, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A BM OKF területi szervezi az igénybejelentést szúrópróba szerű, helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizheti. A vizsgálat lefolytatására a támogatás felhasználásának végső határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősitő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztatások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet, brikett), mely később nem módosítható.

Az igénybejelentések országos összesítését követően állami támogatás keretében kerül a támogatás biztositásra, melynek módjáról, határidejéről az információk birtokában későbbiekben a lakosságot tájékoztatjuk.

Tiszabercel, 2018. augusztus 16.

Kovácsné Elek Irén sk.
jegyző