Óvodai beiratkozás

TÁJÉKOZTATÁS 2021/2022-es nevelési évre történő Óvodai beiratkozással kapcsolatosan
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, nevelőszülőket, hogy a TISZABERCELI MESEVÁR ÓVODA-ba történő beiratkozásra az alábbi módokon és időpontokban van lehetőség:

I. A járványügyi előírások szigorú betartásával az alábbi időpontokban van lehetőség a beiratkozásra személyesen az Óvoda épületében: 
2021.04.26-án (hétfőn) 8.00 - 16.00-ig
2021.04.27-én (kedden) 8.00 - 16.00-ig

A beiratkozásra kérjük hozza magával:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- szülő személyi igazolványát,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek és szülő)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, 
- hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozatot
- tartós betegségről szóló igazolást
- a gyermekkel kapcsolatos bármilyen szakvéleményt.
   
II. Online formában az alábbi e-mail címre történő bejelentkezési szándék megküldésével, és a lehetőség szerint a szükséges dokumentumok csatolásával van lehetőség:

ovoda@tiszabercel.hu

Kérem, amennyiben lehetőség van rá a beiratkozási szándék jelzésével egyidejűleg csatolják a fent említett dokumentumokat. Amennyiben nem tudják a dokumentumokat csatolni, akkor a dokumentumon szereplő, beiratkozáshoz szükséges adatokat az e-mailben tűntessék fel.

További tudnivalók:
- Kérjük jelezzék, ha a gyermek korai fejlesztésben vesz részt. 
- A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1) és (2) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Beiratkozással kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségen kérhetők: 

  • Elektronikus úton: ovoda@tiszabercel.hu
  • Telefonon: 06 20 501 04 59-es telefonszámon (Kárpátfalvi Gabriella óvodavezető)

Sok szeretettel várunk minden gyermeket!

Kárpátfalvi Gabriella
óvodavezető