LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Tiszaberceli Lakosok!
Magyarország Kormánya a korona vírussal kapcsolatos fertőzésre tekintettel rendkívüli veszélyhelyzetet rendelt el. Az országos, központi intézkedésekkel kapcsolatos aktuális információk érdekében, kérem kísérjék fokozott figyelemmel a közmédia híradásait. A Kormány által létesített ingyenes zöldszámon (06 80 277 455 és 06 80 277 457) tájékoztatás kérhető, illetve a https://koronavirus.gov.hu honlapon további részletes információk találhatóak.

Tiszabercelen a jelenlegi információk szerint nincs koronavírussal fertőzött személy. Ettől függetlenül, arra kérek mindenkit, hogy vegye komolyan az illetékes hatóságok ajánlásait, és a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges óvintézkedéseket.
2020. március 14. napján megjelent, és 2020. március 15. napján hatályba lépett a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2. §-a felhatalmazza a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármesterét, hogy a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendeljen el. A döntésről soron kívül tájékoztatni kell az emberi erőforrások miniszterét.

Polgármesterként a helyzetet értékelve 2020. március 16. napjától (hétfőtől) a Tiszaberceli Mesevár Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el.

Mindazok számára, akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem tudják másképp megoldani, a rendkívüli szünet alatt az óvodában biztosítják az ügyeletet.

A Kormány 2020. március 16-tól az általános és középiskolákban oktatási intézményben intézményen kívüli oktatást rendelt el. Az általános iskolás és óvodás gyermekek számára az eddigi gyermekétkeztetés igénylésének feltétele szerint az étkezést az önkormányzat saját konyhájáról az óvoda, iskola bezárás ideje alatt is biztosítja. Önkormányzatunk minden gyermek számára beszerzi a szükséges ételhordót és 2020. március 17. napjától biztosítja továbbra is étkezést. A konyha ebédlője előtt átvehető minden nap 11.30 órától az ebéd, tízórai és uzsonna az eddig igénybevételnek megfelelően. A szükséges higiéniás intézkedések megtétele miatt minden reggel 9.00 óráig szükséges a tiszta edényzetet leadni. Az ételhordóra kérjük, hogy a gyermek, gyermekek nevét, valamint osztályát írják rá. Az étel elvitele során fokozottan tartsák be az egymástól előírt minimális távolságokat (2 méter).

A Kormány mellett működő Operatív Törzs ajánlásának megfelelően arra kérem a szülőket, hogy lehetőség szerint otthonukban oldják meg a gyermekek felügyeletét.
Felhívom a szülők és gyermekeik figyelmét, hogy a tanulók otthon tartózkodjanak és ne a település közterületein!!

Az önkormányzat a település Könyvtárát és a Piacát a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától bezárja. A heti megszokott vérvételre átszállítás Ibrányba határozatlan időre szüneteltetésre kerül.

A Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ Tiszaberceli telephelyén a nappali ellátás 2020. március 16. napjától szünetel, azonban a házi segítségnyújtást, a szociális ellátást és szociális étkeztetést az intézmény továbbra is biztosítja. A gondozónők a házi gondozottjaikhoz a következő időszakban csak a legszükségesebb feladatok ellátása miatt fognak bejárni, - fertőtlenítések, gyógyszer, élelmiszerellátás. Ezzel is védeni kívánjuk az időskorúakat.

A Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal telefonos (06-42/204-606) és elektronikus (e-mail: hivatal@tiszabercel.hu) ügyintézést tart. Az ügyfelek a polgármesteri hivatal épületébe nem léphetnek be. Személyes megjelenés csak halaszthatatlan ügyben lehetséges.

Arra kérek minden tiszaberceli családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, szomszédokat az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Figyeljenek oda és vigyázzanak a nagyszülőkre, dédszülőkre és egymásra.

Felhívom a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyi higiéné, kézmosás fontosságára és arra, hogy különösen kerülendő az érintkezés lázas betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, akik fertőzött területről érkeztek. Fontos, hogy ha a tünetek jelentkeznek, akkor nem személyesen, hanem telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál (06-42/204-007) vagy ha a háziorvos nem érhető el, akkor az orvosi ügyelet telefonszámán (06-42/200-118).

A háziorvosi rendelőket a betegek csak a legszükségesebb esetben keressék fel, ezzel is csökkentve a személyes találkozások lehetőségét, illetve az egészségügyi dolgozók leterheltségét. Javasoljuk, hogy az orvosi rendelő várójában egyszerre maximum 5 fő tartózkodjon, a többiek a rendelő előtt várakozzanak megtartva az ajánlott 1 – 1,5 méteres távolságot egymástól.

Az élelmiszerboltok, italboltok és az egyéb kereskedelmi egységek tulajdonosainak felhívom a figyelmét, hogy a belső térben egyszerre maximum 3 fő, de a vásárlói tér nagyságától függően 5m2-ként 1 fő tartózkodjon.

A kiszolgáló személyzet az élelmiszerboltokban viseljen maszkot, és kesztyűt, valamint gyakoribb fertőtlenítést végezzenek azokon a felületeken, amelyeken a vásárlók egymás után érintkezhetnek az esetleges vírussal. Pl. bevásárló kosarak, pénztári pultok, kenyeres polcok környéke, stb.

A rendőrség és a polgárőrség fokozottan fogja ellenőrizni intézményeinkben, üzleteinkben, orvosi rendelőkben, egyéb közösségi tereinken a lakosság jelenlétét a zsúfoltság elkerülése érdekében.

A településvezetés folyamatosan vizsgálja a helyzetet, s szükség esetén további intézkedéseket hoz. Az esetleges változásokról a Tiszaberceli lakosságot tájékoztatjuk.

Arra kérem a tiszabercelieket, hogy legyenek nyugodtak és megfontoltak. Az ajánlásokat és a figyelmeztetéseket vegyék komolyan! Csak a hiteles, hivataltól származó információkat vegyék figyelembe. Kérdés esetén további felvilágosítást a 06-42/204-606 telefonszámon nyújtunk.

Tiszabercel, 2020. március 16.

Szántó Zsolt s.k.
polgármester