Közbeszerzések

Tiszabercel Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve

(17/2021. (I.29.) határozat melléklete
Sorszám Közbeszerzés
 tárgya
Közbeszerzés tervezett
mennyisége
(db)
Közbeszerzésre irányadó eljárásrend Tervezett eljárás fajtája Az eljárás megindításának tervezett időpontja A szerződés teljesítésének várható időpontja
1.  Építési beruházás - Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezési munkái  (TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002) 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) a) szerinti nyílt eljárás 2021.08.02 2022.06.30