Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület

A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület egy fiatal egyesület.   2005. november 12-én alakultunk 56 fővel. Az Egyesület bejegyzésére 2006. január 2-án került sor. Az egyesület elnöksége 7 tagból áll: elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető, továbbá három fő elnökségi tag. Elnökünk 26 éves, és a helyi általános iskola testnevelő tanára, alelnökünk 25 éves, jogi végzettségű. Az egyesület átlag életkora: 25 év.

Az Egyesület célja a térség, kiemelten Tiszabercel ifjúságának összefogása, kulturális, oktatási területen történő, önszerveződésen alapuló fejlesztése. A települések fiataljai számára tartalmas szórakoztató programok fejlesztése, közösségépítés.

Az egyesületi célnak megfelelően az Egyesület feladatai közé tartozik különösen:

Ifjúsági és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése és lebonyolítása;
Kapcsolattartás, együttműködés a település és a térség hasonló civil szervezeteivel;
Önképző körök, szakkörök működtetése a tagság igénye szerint
Érdekképviselet