LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Tiszaberceli Lakosok!
Magyarország Kormányának a mai naptól hatályos, az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről (III.) szóló 46/2020 (III. 16.) Korm.rendeletének 2. §-a arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy a lakóhelyüket, tartózkodási helyüket ne hagyják el – a fertőzés lehetőségének minimalizálása érdekében.

Annak érdekében, hogy településünk időskorú lakosságának egészségét megóvjuk, - hiszen az ő esetükben lehet a legkritikusabb kimenetelű egy koronavírus fertőzés – kérjük időseinket, hogy lehetőleg mindenki MARADJON OTTHON!

Tiszabercel Község Önkormányzata a koronavírus járvány megelőző intézkedéseként segítséget nyújt a 65 év feletti idősek számára.

Akinek nem él a környezetében olyan fiatalabb családtag, szomszéd, ismerős, aki vállalni tudja az életvitellel kapcsolatos halaszthatatlan teendőkben való segítséget (bevásárlás, gyógyszer kiváltás, egyéb halaszthatatlan ügyintézés stb.) akkor kérem, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 06-42/204-606 telefonszámon jelezze segítségnyújtási igényét. Kollégáink felveszik nevét, címét, valamint telefonszámát és, hogy milyen ügyben kéri segítségünket. Amennyiben receptkiváltást igényel a TAJ számát is szükséges megadni.
A beszerzések kedd és pénteki nap folyamán történnek meg, melyre igényeiket kérjük legkésőbb beszerzést megelőző nap 12.00 óráig adják le!
Kérjük az időseket, hogy kizárólag a legszükségesebb dolgokat írják fel a bevásárlólistára.

A gyógyszeríratás telefonon történik! A háziorvos telefonon (06-42/204-007) történő jelzést követően e-receptet készít, továbbítja a gyógyszertár részére, a hozzátartozó, vagy munkatársunk a papíralapú recept nélkül ki tudja váltani a jelzést követő napon.
Gyógyszerkiváltás hetente egyszer történik, kedden!

A háziorvosi rendelőket csak a legszükségesebb esetben keressék fel, hogy valóban a fontos esetekre tudjanak koncentrálni az egészségügyi dolgozók.

 


Az Ibrányi Járási Hivatal tájékoztatása szerint a 2020. március, április és május hónapban lejáró közgyógyellátási igazolványok (hadigondozotti ellátáshoz kapcsolódóan is!) érvényességi ideje meghosszabbodik a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet visszavonását követő 15. napig.

Ez a szabály érvényes valamennyi okmányra, a forgalmi engedélyekre is!

A már elkészült okmányokért nem kell a Járási Hivatalba menni, azt mindenkinek kipostázzák! A Járási Hivatal szokásos keddenkénti ügyfélfogadása szünetel, a nyomtatványok elérhetők a Kormányhivatal honlapján. A fennálló helyzetben mindennemű hivatali ügyintézés ráér az idősek számára, elődleges az élet védelme! Halaszthatatlan ügyben a 06-42/795-265 telefonszámon időpont foglalható.

 


Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján a kötelező jelentkezéseket visszavonásig telefonon keresztül kérik megoldani az alábbi számokon:

Kató Istvánné 06-42/527-501
Barna Mihályné 06-42/527-502
Gégény Valéria 06-42/527-503

Akinek folyamatban lévő ügye van (hiánypótlás, határozat átvétel) annak a kért iratokkal továbbra is személyesen kell megjelennie. Abban az esetben, ha valaki elhelyezkedik, akkor borítékban az új munkaszerződését, és a jelentkezési kiskönyvét postai úton kell megküldeni (Munkaügyi Központ 4484 Ibrány, Szegfű u. 45.).
25. év alatti munkanélküli személyek a 06-42/598-100 telefonszámon egyeztessenek, valamint a foglalkoztatas1.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu e-mail címen is lejelentkezhetnek.

A Dr. Béres József Egészségügyi Centrum közleménye

Az Emberi Erőforrások Minisztere a koronavírus járvány miatt az alábbi intézkedést rendelte el: 2020. március 16-tól tervezett egészségügyi ellátás csak akkor kerülhet elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.

Intézmény vezetése 2020. március 18-tól visszavonásig szünetelteti a következő szakrendeléseket, ellátási formákat:
- reumatológia – ortopédia - bőrgyógyászat- gasztroenterológia- gyermekgyógyászat- sebészet- fül-orr, gégészet- kúraszerű ellátás- gyógytorna- fizikoterápia.

Pszichiátriai szakrendelés az alábbi rendben tovább működik: Hétfő 13.00-16.00. A szakrendelésen fenti időben elsősorban azoknak a betegeknek az ellátása történik, akiknek a kezeléséhez szükséges gyógyszereket kizárólag Pszichiáter szakorvos írhatja fel. Ezekben az esetekben, amennyiben a beállított kezelés és a beteg állapota stabil, telefonos megkeresésre, a szakorvos a szükséges gyógyszereket e-recept formájában, a beteg megjelenése nélkül is felírja. A szakorvosi javaslatok meghosszabbítása miatt nem szükséges a megjelenés, a javaslatokat a háziorvos jogosult 90 nappal meghosszabbítani. Emellett a korlátozott rendelési időben elsősorban a pszichiátriai szempontból „sürgős” esetek kerülnek ellátásra, a sürgősség elbírálása a szakorvos, illetve az asszisztens feladata.

A többi szakrendelés és ellátás sürgős esetben vehető igénybe. A megmaradt rendelések részben teljes, részben csökkentett óraszámban működnek. A beutalási és az előjegyzési rend egyebekben változatlan. Az elmaradó rendelésekre előjegyzési időpontot a veszélyhelyzet feloldásáig nem áll módunkban adni.

Az EMMI utasítása alapján az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követően még 90 napig. Ennek meghosszabbítására a háziorvos jogosult.

 


Falugazdászi ügyelet

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetősége veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 16. és április 3. között alkalmi ügyfélfogadási rendet vezetett be. A falugazdászok az eddig megszokott módon már nem járnak ki a településekre, a körzetközponti irodákban dolgoznak tovább.

Az őstermelői igazolványok megújítása - a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2020. március 20. napja, azonban kérünk minden őstermelőt, hogy csak abban az esetben tartsa ezt a határidőt, amennyiben a várható éves árbevétel meghaladja a 600 000 Ft-ot, tételes kötségelszámolást választott, vagy főállású őstermelő. A többi esetben az év folyamán bármikor megújítható az igazolvány.

Dr. Csepcsányi Zsolt falugazdász (06-30/239-8589) telefonon történő előzetes egyeztetést követően fogadja ügyfeleit az Ibrány Művelődési Házban.

 


Tiszabercel Község Képviselő-testülete döntött arról, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától 2020. március 11-től lejáró közüzemi díj-támogatásról szóló határozatok érvényességi idejét meghosszabbítja a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig. Tehát, akinek 2020. március 11. napjától lejár/lejárt a közüzemi díj-támogatása nincs teendője, a veszélyhelyzet ideje alatt is folyósításra kerül a támogatás. A veszélyhelyzet megszűnését követően kell benyújtani az új igényét, melyről a Polgármesteri Hivatal értesítést fog küldeni.

Tiszabercel, 2020. március 17.

Szántó Zsolt sk.
polgármester