Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanévkezdési támogatása

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2020/21-es nevelési-, oktatási év tanévkezdés terheinek enyhítése érdekében az alábbi támogatásokat biztosítja:

1.) Az óvodai nevelésben résztvevő Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező gyermekek részére 5.000,- Ft pénzbeni támogatást biztosít. A település óvodájába járó Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező gyermekek részére további 10.000,- Ft/fő természetbeni támogatást biztosít, melyből a szakmai és szociális szempontokra tekintettel az óvodavezetője vásárolja meg a szükséges termékeket.

2.) Az általános iskolai oktatásban nappali tagozaton részt vevő Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező gyermekek részére 10.000,- Ft/fő pénzbeli támogatást, a településen működő általános iskola tagintézményébe nappali tagozaton járó Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás gyermekek részére további 3.000,- Ft/fő összegű természetbeni juttatást biztosít. A természetbeni juttatás terhére a Bessenyei György tagintézmény vezetője a szakmai és szociális szempontokra tekintettel vásárolja meg a szükséges termékeket.

3.) Tiszaberceli állandó lakóhellyel rendelkező középfokú oktatási intézményben és a felsőfokú oktatási intézményben tanuló nappali tagozatosok számára (magántanuló kivételével) 20.000,- Ft/fő rendkívüli települési támogatást biztosít pénzbeli ellátás formájában.

A településen működő köznevelési intézményekben nevelésben/oktatásban résztvevő gyermekek számára a támogatás megállapítása hivatalból történik, az adott intézmény igazolása alapján. A szülőnek/gyámnak - ezen gyermekekre tekintettel - kérelmet benyújtani nem kell.

A más településen óvodában, általános iskolában, a középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekek, illetve a felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal felnőttek iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszonyigazolást kötelesek csatolni a kérelemhez.

A közép és felsőfokú tanulmányok igazolására csak 2020. szeptember 25-e után kiállított igazolás fogadható el, mely tartalmazza azt is, hogy a tanuló/hallgató nappali oktatásban vesz részt.

A kérelmek benyújtási határideje:

· más településen működő óvodába, általános iskolába járó gyermekekre vonatkozóan: 2020. szeptember 30.

· A közép és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló nappali tagozatosok számára: 2020. október 12.

A határidő után érkezett kérelmek elutasításra kerülnek!

Kérelem nyomtatvány beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Tiszabercel Község Önkormányzata