PARLAGFŰ elleni védekezés ellenörzése

TÁJÉKOZTATÁS
a PARLAGFŰ elleni védekezés helyszíni ellenőrzésével kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!

Az Önök részére eljuttatott szórólapok mellett, az újság hasábjain is szeretném tájékoztatni Önöket a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos előírásokról.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése szerint „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) rendeli el a közérdekű védekezést.

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „helyszíni ellenőrzést – a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében – saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján- külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez.

A jogszabályi előírások adta lehetőséggel élve 2020. szeptember 1-jétől megkezdődött Tiszabercel belterületén a saját kezdeményezésre történő a parlagfűvel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés.

A helyszíni ellenőrzés során észrevételezett mulasztás tekintetében a jegyzői hatóság a palagfűírtást elvégezteti, amelynek költségeit az ingatlantulajdonosra/használóra terheli, illetve rendelkezik a költségek behajtásáról.

Németh Szilvia
jegyző