Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ebösszeírást végez.

Az Önkormányzatnak NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN az ebrendészeti hozzájárulás (ismertebb nevén ebadó) bevezetése.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Tiszabercel településen az ebösszeírásra 2020. szeptember 1 és 2020. október 31. között kerül sor. Az ebösszeírást a jegyző által megbízott személyek végzik.

Az ebösszeírás során az eb tulajdonosától illetve tartójától az alábbi adatokat fogjuk kérni:

- tulajdonos neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
- a tartott eb fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve, tartási helye
- tartott ebre vonatkozó speciális adatok

 • mikrochippel ellátott eb esetén (chip sorszáma, beültetés időpontja, beültetést végző állatorvos neve)
 • ivartalanított eb esetén (ivartalanítás időpontja, ivartalanítást végző állatorvos neve)
 • kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén (útlevél száma, útlevél kiállításának időpontja)

- eb oltására vonatkozó adatok:

 • oltási könyvének a száma
 • oltási könyvét kiadó állatorvos neve
 • oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzőjének a száma
 • oltását végző állatorvos neve
 • utolsó veszettség elleni védőoltás időpontja
 • veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag
 • oltóanyag gyártási száma
 • oltatást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének a száma

- egyéb adatok:

 • veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza
 • eb veszélyessé van-e minősítve

Az ebösszeírás során a lakossághoz eljuttatott EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP kitöltésére van szükség.

Tájékoztatom Önöket, hogy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében az ebösszeírás során az érintett ingatlanon található ebekről fénykép készül. Felhívom a figyelmüket, hogy az ebösszeírás során az ingatlanon talált valamennyi kutya esetében az ingatlan tulajdonosa kerül az ebnyilvántartásba bejegyzésre, mint az eb feltételezett tulajdonosa. Az ebösszeírás időpontjától az ebtartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek az ingatlan tulajdonosát illeti, illetve terhelik. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, vagy megtagadása állatvédelmi bírságot von maga után.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben (3. melléklet d)ponja) foglaltak alapján 30.000,-Ft.

Az elmúlt időszakban nagyok sok bejelentés, panasz érkezett a lakosság részéről a gazdátlan, kóbor ebekkel kapcsolatosan. A kóbor ebek a lakosokra támadnak, veszélyeztetik őket. A Képviselő-testülettel közösen keressük a megoldást arra, hogy a kutya probléma a településen enyhüljön.

Németh Szilvia
jegyző

Csatolmányok