Belterületi vízrendezés

Tiszabercel Község Önkormányzata évek óta tervezi a település belvízelvezető hálózatának kiépítését, mely a nagy beruházási költség miatt csak több ütemben valósulhat meg a településen. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb a településen. A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével célunk még a környezet rendezett kialakítása, a balesetveszélyes árkok megszűntetése, kulturált utcakép megteremtése. Célunk egy időtálló, esztétikus, a mai kornak megfelelő színvonalú csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében -3,153 km hosszan - bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítését valósíthatja meg Európai Uniós támogatásból.

Az I. ütemben a legveszélyeztetettebb területrészeken kerül megvalósításra a belvízelvezető rendszer. Az belterület központjában lévő Fő utca, Kossuth utca teljes hosszán, valamint az Ady Endre utca és a Szabadság utca rövid szakaszán kerül kialakításra.

A beruházás során új csatornák épülnek, valamint a meglévő nem megfelelő állapotú csatornák átépítésre kerülnek.

A beruházás megvalósítására Tiszabercel Község Önkormányzata 266 313 954 Ft támogatási összeget nyert el.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések kivitelezése 2021. év második felében kezdődnek meg.