SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat támogatási igényét pozitív elbírálásban részesítette a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság.

A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében településünkön a Fő utca és a Kossuth utca  egy részének bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítése valósul meg.

Az elnyert támogatás összege: 266 313 954 Ft, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A támogatás intenzitása: 100 %

A pályázat célja a településen bel- és csapadék-vízvédelmi rendszerének kiépítése által az ott élők életminőségének javulása.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések 2022. szeptember 30-ig valósulnak meg Európai Uniós támogatás segítségével.