ÁLLÁSPÁLYÁZAT Tiszaberceli Mesevár Óvoda intézményvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tiszaberceli Mesevár Óvoda
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Jogszabályban meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Tiszabercel

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Tiszabercel Község Önkormányzata kötelezően látja el a településen az alapfokú oktatás megszervezését.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   A pályázattal kapcsolatban Szántó Zsolt polgármester ad tájékoztatást telefonon a +36-20/333-8805 számon, vagy elektronikus úton a polgarmester@tiszabercel.hu e-mail címen. A pályázat benyújtása: - Postai úton a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal címére (4474 Tiszabercel, Fő utca 40. sz.). - Személyesen Szántó Zsolt Polgármester részére a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal épületében (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.).

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Óvodapedagógusok képzése, felsőfokú óvodapedagógus végzettség és közoktatás vezetői szakvizsga

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arról, hogy pályázat nyertessége esetén a pedagógusok életpályájáról szóló 2023.évi LII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik a pályázó illetmény megállapítása.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •   vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 •   adatkezelési nyilatkozat
 •   A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •   fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 •   vezetői program
 •   szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 •   végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.13. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatoktól szakmai bizottság és a véleményezők javaslatának kikérése után Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.tiszabercel.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.09.11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.