ÁLLÁSPÁLYÁZAT Jegyző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TISZABERCELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt és ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendőket. Gondoskodik Tiszabercel és Balsa önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármesterek által meghatározott körben - a polgármesterek egyetértése szükséges. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági ügyeket. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő- testület, a képviselő-testület bizottságainak ülésén. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Tiszabercel

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Balsa és Tiszabercel községekben az önkormányzat működésére, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtása: - Postai úton a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal címére (4474 Tiszabercel, Fő utca 40. sz.). - Személyesen Szántó Zsolt Polgármester részére a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal épületében (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosító számot: TB/2050-2/2023., és a munkakör megnevezését: jegyző

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •   Büntetlen előélet
 •   Cselekvőképesség
 •   Magyar állampolgárság
 •   Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 •   6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, igazgatásszervező és közigazgatási szakvizsga
 •   6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, közigazgatás- szervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség és közigazgatási szakvizsga
 •   6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség és közigazgatási szakvizsga
 •   6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, közigazgatási menedzser szakképzettség és közigazgatási szakvizsga

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 •   4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , pénzügy

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B

Egyéb pályázati előnyök:

 •   Önkormányzati pénzügyi területen szerzett legalább 5 éves tapasztalat és pénzügyi végzettség
 •   önkormányzati pályázatok koordinálása
 •   választással kapcsolatos feladatokban szerzett szakami tapasztalat
 •   a közigazgatásban használt programok felhasználó szintű ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 •   Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 •   Kommunikációs készség (vezetői)
 •   Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •   fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 •   A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   vezetői program
 •   végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.13. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A jegyző személyéről a polgármester dönt a képviselő-testület véleményét kikérve, fenntartva a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül pályázók részére pályázati anyaguk visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, www.tiszabercel.hu honalpon

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.09.11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.