Maratoni beszámolók egy maratoni ülésen

A képviselőtestület az évek óta hagyományos kibővített testületi ülését tartotta július 12-én (hétfőn) a Bessenyei Emlékház Házasságkötő termében. Az ülésre hivatalosak voltak Tiszabercel civil szervezeteinek vezetői, valamint az önkormányzat intézményeinek vezetői is.', 'Elsőként a polgárőrség munkája került terítékre. A beszámolóban elhangzott, hogy összesen 58 fő teljesít szolgálatot. Az elmúlt évben 4500 órát töltöttek polgárőreink az utcákon, ebből a rendőrökkel közös szolgálat mintegy 100 órát tesz ki. Az idén kettő pályázatot nyújtottak be, melyekből már egy elbírálásra került, és 100.000 Ft-tal gazdagodott a Polgárőr Egyesület.

Ezt követően a Modellező Klub beszámolója következett, amelyből megtudhattuk, hogy a klub taglétszáma 25 fő jelenleg. A beszámolóból kiderült, hogy a technikai sportok elmozdultak a gyári gépek megvásárlása és azzal történő versenyzés felé, így az ilyen kicsi kluboknak, mint a tiszaberceli, egyre kevesebb esélyük van arra, hogy a modellező versenyeken részt vegyenek. A klub elnöke bizakodó, és reméli, hogy sikerül megfelelő mennyiségű pénzt összegyűjteni ahhoz, hogy a gyerekek a modellépítés, a közösség összetartó ereje mellett a versenyzés örömeibe is bepillanthassanak.

A Tűzoltó Egyesület beszámolója során elhangzott, hogy rendkívüli tűzeset, katasztrófa a településen nem történt. 9 esetben kellett az előző beszámoló óta vonulni, hol tűzhöz, hol a víz veszélyeztette területekhez. Elhangzott, hogy az idén is számos sikert értek el tűzoltó csapataink a nagykállói versenyen, majd ezt követően a Megyei Szent Flórián napi ünnepséggel kapcsolatosan elhangzott, hogy azon 10 fővel vett részt egyesületünk. Hajnal András polgármester a beszámoló meghallgatása után kiemelte Natkó László szerepét a Szent Flórián napi ünnepségeken, hiszen arról, lapunk hasábjain már beszámoltunk, hogy ő öntötte azt a harangot, mely ma a Nyíregyházi Önkormányzati Tűzoltóság ékessége.

A Nyugdíjas Egyesület munkájáról szóló tájékoztató következett ezután, amelyben elhangzott, hogy az egyesület munkája töretlen és a létszám ma már 68 fő. A beszámolóban számos kirándulásról, eseményről olvashattunk és hallhattunk. Az egyesület gőzerővel készül a Berceli Halászlé Ünnep részét képező Rétközi Nyugdíjas Találkozóra, hiszen az elmúlt hónapok tapasztalatai azt bizonyítják, nem lehet ad-hoc szervezéssel megoldani egy-egy eseményt. Zsíros Antalné egyesületi elnök elmondta, több, mint 1000 fő nyugdíjast várnak a berceli Tisza-partra augusztus 5-én.

A leghosszabbra és talán a legellentmondásosabbra a Lovasklub beszámolója sikeredett, hiszen a beszámoló során a vita nem volt mentes a személyeskedéstől sem. Több vezető és a képviselőtestület is megszólíttatott, melyet értetlenül fogadott a hallgatóság 5 sikeres Pünkösdi Lovasnap után. Kolozsi László írásbeli beszámolójában bejelentette, hogy a Tiszamenti Lovasklub az elkövetkezendő években nem kívánja megrendezni a Pünkösdi Lovasnapot. A jelenlévők a döntésnek az átgondolására bíztatták. A Tiszabercelért Egyesület beszámolójából kitűnt, hogy az elmúlt évben sikeres rendezvényeken volt túl az egyesület és az idén is megoldottnak látszik a kilenc napos rendezvény megrendezése. Úgy tűnik, hogy a pályázatoktól függetlenül számos olyan vállalkozás van ma, akik értéket látnak az egyesület további tevékenységében és sikerült az önkormányzat mellett olyan támogatókra lelni, akiknek köszönhetően teljes mértékben megvalósul az idei program. Vitát váltott ki már az ülést megelőző mezőgazdasági és civil kapcsolatok ülésén is a két helyszínen tartandó esemény. Felvetődött, hogy nem szerencsés az esemény nagy koncertjének a Pa-Dö-Dö fellépésének a Téglagyárra vitele. Sokakban kétely merült fel nemcsak a helyszín miatt, hanem a helyszín biztosítása miatt is. Homonnai Zoltán válaszában annak a ténynek adott hangot, hogy már az elmúlt évben is akkora tömeg gyűlt össze a Tisza-parton, hogy csak a jó szerencsének köszönhető, hogy nem volt olyan esemény, ami pánikot okozhat. Ez a tömeg reményei szerint nőni fog, és ezért fontos, hogy az esemény egyik legvonzóbb része olyan körülmények közé kerüljön, hogy mindenki nyugodt lelkiismerettel tudja felvállalni a rendezést. Ezen túl nem titok az sem, hogy anyagi okok is motiválták az egyesületet, hiszen a szponzorok mellett még mindig forráshiányos a rendezvény, mivel pályázat híján teljesen üzleti alapokon nyugszik a rendezvény.

A civil szervezetek beszámolóit követően az önkormányzat intézményeitől hallgattak meg beszámolót. Először az iskola 2003-2004. évi munkájáról hangzott el tájékoztató. László Antal igazgató kiegyensúlyozottnak, anyagi, tárgyi és személyi feltételekben kielégítőnek nevezte az elmúlt tanévet, reményét adva annak, hogy sikerül valamennyi beruházás és valamennyi tervezett cél megvalósítása, így többek között a művészeti alapfokú oktatás megszervezése. A beszámoló során elhangzott, hogy számos eredményt értek el gyermekeink a Rétközi Iskola Szövetség versenyein, valamint a hozzászólások során a pedagógusok és az intézményvezetőnek a szerepét emelte ki a képviselőtestület.

Az iskola beszámolóját a Polgármesteri Hivatal beszámolója követte, ahol elhangzott, hogy a Polgármesteri Hivatal alapvetően négy területen igyekszik feladatait ellátni: a pénzügyek, a szociális ügyek, az egyéb igazgatási területek valamint a pályázatok készítése. Ez utóbbinak a szerepe az Európai Uniós csatlakozással óriási mértékben növekedett meg. Ezen túl a beszámoló során hangsúlyt helyeztem az informatika szerepére. Az informatikai eszközök megvásárlását követően az informatikai képzés is igen fontos. A képviselőtestület nagyon nyitottan fogadta ezt a kezdeményezést, várhatóan az ősz folyamán rövid és hosszú távú programok során lehetőség nyílik arra, hogy az általános iskola számítástechnikai tantermében egyszerre akár 15 fő is elsajátítsa az Internet alapfogásait, és alapfokú számítógép használati ismeretekben részesüljenek. Ezúton is szeretném felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy a Berczeli Naplót kísérjék figyelemmel, mert Czene István vezetésével, tanfolyamot szervezünk majd a lakosság részére. A téma bizonyára sokakat érdekel, előzetesen László Antal igazgató úrnál lehet érdeklődni a képzéssel kapcsolatosan. A hivatal munkájáról szóló beszámolót követően a Teleház működéséről hallgatott meg tájékoztatót a képviselőtestület. A Teleház az önkormányzathoz került, így a Polgármsteri Hivatal felügyelete alatt működik. Összesen heti 52 órát van nyitva a két alkalmazott által.

A képviselőtestület az intézmények beszámolóját követően pedig szokásos napirendjeit tárgyalta. Szóba került a Rétközi Nyugdíjas Találkozó szervezése, amelyet 100.000 Ft-tal támogat a képviselőtestület.
Ezt követően a 2004. évi pályázatokról hallgatott meg tájékoztatót a képviselőtestület, amelyből kiderült, hogy eddig 13 pályázatot adott be az önkormányzat, melynek zöme még nem került elbírálásra, valamint a Tiszabercelért Egyesület 3, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Tiszaberceli Polgárőr Egyesületnek, és a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének, valamint a Tiszamenti Lovasklubnak egy-egy pályázatot készített el a Polgármesteri Hivatal. Ezen pályázatok sikerét reméli a képviselőtestület, és így pénzforrásokhoz juthat a település és a civil szervezetek. A képvislőtestület döntött arról, hogy augusztus 20-án helyi ünnepséget nem szervez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapvetően meghatározták a döntést.

A képviselőtestület döntött arról, hogy iskolakezdési támogatást nyújt a közép és főiskolás tanulóknak, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Akik ilyen támogatásban részesülnek, már a júniusi utaláskor egy plusz összeget kaptak, mindazokat akik ebben a támogatásban nem részesülnek, hasonló összegű támogatásban részesíti az önkormányzat.

Ezen túl döntött a képviselőtestület arról, hogy az általános iskolások nem ilyen jellegű támogatásban, hanem teljes mértékben ingyen tankönyvben részesülnek, tehát Tiszabercel Község Önkormányzata felvállalta azt a közel fél millió forintos költséget, hogy a Bessenyei György Általános Iskola tanulói ingyen juthatnak a tankönyvekhez. A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületét a képviselőtestület 20.000 Ft-tal támogatta.

Nem támogatta a képviselőtestület a veterán repülő Hősi Emlékmű felállításának szándékát, mivel tudomásunk szerint nincs olyan tiszaberceli, aki repülősként szolgált volna a világháborúk során. Természetesen a képvislőtestület úgy döntött, hogy amennyiben erről tudomást szerez, akkor átértékeli ezt a döntését, ezért ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben ilyenről tudomásuk van, azt jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.

A testület elfogadta ezt követően a művészeti tagozat pedagógiai programjának szakértői véleményezésére irányuló kezdeményezését, így várhatóan szeptember 1-től társastánc, néptánc, zongora, furulya, képzőművészet is oktatva lesz a Bessenyei György Általános Iskola alapfokú művészetoktatása keretében.

A képviselőtestület arról is döntött ezt követően, hogy az Ibrány-Paszab-Tiszabercelt összekötő út, amely a Tiszabercelre - a Búj-Gávavencsellői kereszteződéstől - bevezető út, valamint a Fő utca, Szabadság utca teljes szakasza, majd Paszabon keresztül az ibrányi vágóhídig. A döntés szerint a felújítására pályázatot készíttet, melyhez a terveket elkészítteti, úgy hogy az önkormányzatok a költségeket egyenlő részben vállalják fel.

A képviselőtestület módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét.
Az ülés napirendjeit követően egyebek között elhangzott, hogy a tiszaberceli állomás területe egyre inkább amortizálódik, és szégyen foltja a településnek. Sajnos már nem csak a terület, hanem az épület is az enyészet útjára került,ezért a képviselőtestület megbízott, hogy szólítsam fel a MÁV-ot annak érdekében, hogy méltó körülményeket teremtsen a tiszaberceli vasútállomás környékén, s ha kell bírságokkal, felszólításokkal kényszerítsük ki a MÁV-tól azt, hogy a területet jó gazda módjára, a rendeltetésének megfelelően, és a településhez méltón használja.

Végül, de nem utolsó sorban kérdés merült fel a labdarúgó szakosztállyal kapcsolatosan, amelynek során Hajnal András sportkör elnök elmondta, hogy természetesen azon vannak, hogy a labdarúgás helyreálljon Tiszabercelen, ugyanakkor annak a véleményének adott hangot, hogy nem látja értelmét a dolgot erőltetni. Természetesen, még a bajnokság kezdete előtt az egyesület közgyűlését, valamint a labdarúgókat összehívják, ahol meg lehet fogalmazni az ezzel kapcsolatos véleményeket, elképzeléseket. A Sportegyesület vezetése nevében minden megoldásra nyitott.

A maratoni ülésről ez a maratoni beszámoló készült a Berczeli Napló kommentálásában. Természetesen nem tudtam minden részletről beszámolni, de akit érdekel, annak felhívom a figyelmét, hogy várhatóan a nyári szabadságokat követően az ülés látható lesz a Berczel TV-ben.

A képviselőtestület zárt ülésen döntött több tárgyban. A zárt ülésen egy olyan kérdésben is döntés született, amelynek a végeredménye publikus. Idén is döntött a képviselőtestület arról, hogy kiket tisztel és becsül meg, az általa alapított kitüntető díjakkal. A szavazás értelmében Tiszabercel Község Díszpolgára lett Szemán József, aki ezt a kitüntetést posztumusz kapja, és azt várhatóan felesége veheti át a képviselőtestülettől, több évtizedes pedagógiai munkájáért.

A Tiszabercelért kitüntető díjban ebben az évben két személy részesül, a civilszervezeteik élén végzett kiemelkedő munkájukért. Ők ketten Natkó László Tűzoltó Egyesületi parancsnok, valamint Homonnai Zoltán a Tiszabercelért Egyesület elnöke. A köz szolgálatáért kitüntető címet pedig Petró Béla a Modellező Klub elnöke kapja, aki nem elsősorban ezért a tevékenységéért, hanem ezen tevékenységén keresztül évtizedeken át folytatott pedagógiai munkájáért is. A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között a Bessenyei Emlékházban augusztus 16-án kerül majd sor.

A képviselőtestület várhatóan ezen a napon nemcsak ünnepi ülést, hanem rendes ülést is tart.