Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár ötödször

A Bessenyei György Szakmunkásképző Iskola V. alkalommal adott otthont a tiszaberceli Mezőgazdasági Kiállításnak és Vásárnak. A két napos eseményre április 30-án és május 1-jén került sor. Április 30-án 14.00 órakor Fekete Béla iskolaigazgató köszöntötte a kollégium ebédlőjét zsúfolásig megtöltő érdeklődőket.', 'A megnyitón részt vett Dr. Máhr András a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára is. Rajta kívül még díszvendégek voltak a megyei önkormányzat részéről Baranyainé Kursinszky Tünde vezető főtanácsos, Demendi László a megyei FM Hivatal vezetője, valamint Bíró Miklós az Agrárkamara általános elnökhelyettese.

Talán mindannyian tudtuk azt,- ami az idén bekövetkezett,- hogy a szakmai előadások látogatottsága minimális. Ezt már az elmúlt időkben is tapasztaltuk, ugyanakkor ez az év talán vízválasztó ebben a tekintetben, hiszen egy-egy előadásnál csaknem kiürült a terem. Ahogy az iskola igazgatója mondta a megyében ettől jobb szakembereket meggyőzni az ügy fontosságáról nem tudott, hiszen a növényvédelmi állomás igazgatója, a megyei agrárkamara általános elnökhelyettese, és még számos neves szakember tette tiszteletét nálunk, akiket sikerült meggyőzni ennek fontosságáról,- sajnos a hallgatóságot már kevésbé.

Ugyanakkor a kiállítás, majd szombaton a kísérő rendezvények olyan sikert hoztak, amelyek az esemény létjogosultságát meg sem kérdőjelezik, sőt a virágvásár ebben az évben is olyan sikeres volt, hogy mindenképpen napirenden kell tartani az eseményt községünkben.
A kiállításra térve, nagyon kellemes színfoltja volt a vadászati kiállítás ennek a résznek, hiszen mind a Máté András és Humicskó József által kiállított hazai, mind a Hajnal Béla által elejtett afrikai vadak trófeái meglepetéssel hatottak az idelátogatóknak. Találkozhattunk a hagyományoknak megfelelően a paszabi szövőszékkel, szőttesekkel. A nyugdíjas egyesület ismét kitett magáért egy remek kézimunka kiállítással, jelen volt a Tiszabercelért Egyesület programjainak bemutatója és halászati kiállítás, de természetesen Rendes József kovácsmester műhelyét is megtekinthette a nagyérdemű. A legtöbb nézőt ebben az évben is Wagner Ferenc virágkötészeti bemutatója vonzotta, mely után a lakodalmas felvonulás óriási sikert aratott, nemcsak Tiszabercelen, hiszen a lakodalmas menet a paszabi majálisra érkezett meg, ahol külön fogadták őket, nagy tisztességet téve a násznépnek.

Az eseményekből az idén sem hiányozhatott a tarcali pincelátogatás, majd a záróakkordként megtartott ebéden Hajnal András polgármester úgy fogalmazott, hogy ez az esemény, nemcsak, hogy létjogosult Tiszabercelen, de óriási sikereket tudhat magának és az, hogy 5 éve folyamatosan megrendezésre kerül, ez azért is kiemelendő, mert számos környékbeli település próbálta már a mezőgazdaság aktuális problémáira, lehetőségeire ráirányítani a figyelmet a mezőgazdasági kiállításon keresztül, mégsem sikerült hosszú életűre egyetlen ilyen törekvés sem. A lap hasábjain keresztül az önkormányzat és a település egésze nevében szeretnénk kifejezni a szakmunkásképző iskola egész kollektívájának az elismerésünket, külön kiemelve Fekete Béla igazgató úr elévülhetetlen érdemeit ebben a munkában. Bizonyára meg tudja győzni jövőre is a kollektívát arról, hogy ez az esemény, ha már gyökeret vert Tiszabercelen gyönyörű gyümölcsöket hozzon nekünk.